Patiënt in Beeld

 

Samen met onze patiënten werken we aan de vernieuwing en verbetering van de geestelijke gezondheidszorg. Het project “Patiënt in Beeld” bracht 4 types van patiënten met een psychiatrische aandoening in kaart. Voor elk van hen gingen we op zoek naar zorg op maat.

Samen met patiënten detecteerden we binnen de grote groep ‘mensen met een psychische kwetsbaarheid’ vier subgroepen die aankloppen bij diensten op de eerste lijn:

Regisseurs

Regisseurs nemen de organisatie van hun zorg zelf in handen. Ze herkennen hun psychische kwetsbaarheid en kennen het hulpaanbod van binnenuit.

Zoekers

Zoekers vermoeden wel een psychische kwetsbaarheid, maar hebben dit nog niet uitgesproken of weten niet waar naartoe.

Voorbijgangers

Voorbijgangers zijn mensen met zware en dikwijls onverwerkte trauma’s: mannen en vrouwen met een verleden in de jeugdhulp of de gevangenis, mensen met een migratie-achtergrond, jongvolwassenen met verslavingsprobleem, verstandelijke beperking of dubbeldiagnose.

Zorgmijders

Zorgmijders zijn een kleine groep dak- en thuislozen. Onze partners uit de geestelijke gezondheidszorg kennen deze groep niet, daklozen komen niet veel in hun psychiatrische ziekenhuizen en centra. Maar wij zien ze wel in het wijkgezondheidscentrum.


Gedeelde zorg voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening

“Voor elk van deze groepen zoeken we nieuwe oplossingen. Via projectmatig werken, veel overleg, een goed netwerk en kleine experimenten hebben we nieuwe zorgvormen uitgedacht. Soms lag samenwerking voor de hand, soms niet. Patiënten en eerstelijnswerkers zaten immers samen aan het stuur”, vertelt projectmedewerker Sylvia Hubar op Sociaal.net, een online magazine dat veel gelezen wordt door eerstelijnswerkers en door de overheid.

Lees het volledige artikel: Waarom blijven we dingen doen die niet werken? Eerste lijn klopt op deur GGZ.

‘Patiënt in beeld’ is een project dat in Vlaams Brabant ontstond, met provinciale ondersteuning. Met behulp van focusgroepen met patiënten met een psychiatrische aandoening werd een zorgmodel ontwikkeld met daarin vier types van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening gedefinieerd: de ‘voorbijgangers’, ‘zoekers’, ’regisseurs’ en ‘zorgmijders’. Het model deelt de zorg binnen het netwerk en stemt deze af op de motivatiefase waarin de patiënt zich bevindt.

Lees het volledige projectartikel in Huisarts Nu.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met provincie Vlaams-Brabant.

 
Liesbeth V