Het team

Ons zorgteam bestaat uit huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, een maatschappelijk werker en een gezondheidspromotor. Een team van vrijwillige onthaalmedewerkers en een omkaderend team ondersteunt het zorgteam waar nodig.

Huisartsen

Het eerste aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon van onze patiënten. Onze huisartsen werken nauw samen met de andere zorgverleners. Als dat nodig is, verwijzen ze patiënten door naar andere (gespecialiseerde) hulpverleners.

Verpleegkundigen

Bij onze verpleegkundigen kan je terecht voor een bloedafname, wondzorg of verband, toilet, een inspuiting of een vaccinatie, opvolging van diabetes of een EKG-afname. Als dat nodig is, kan dat ook aan huis.

Goed om weten

  • Bij onze verpleegkundigen kan je terecht na een doorverwijzing door onze huisartsen of een specialist.

  • Heb je na een ziekenhuisbezoek- of opname verpleegkundige zorgen nodig? Neem altijd eerst contact op met ons.

Lif Theys zal tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen worden door Else Verbruggen.

Kinesitherapeuten

Na een onderzoek zal onze kiné de oorzaken en symptomen van je gezondheidsprobleem zo goed mogelijk behandelen met manuele handelingen, actieve therapie en thuisoefeningen.

Goed om weten

  • Bij onze kinesitherapeuten kan je terecht met een voorschrift van onze huisartsen of van een specialist.

  • Heb je na een ziekenhuisbezoek of -opname kiné nodig? Neem altijd eerst contact op met ons.

Maatschappelijk werker

Heb jij problemen op vlak van tewerkstelling, administratie, financiën, verblijfsstatuut, huisvesting en relaties? Onze maatschappelijk werker geeft jou een eerste of korte begeleiding totdat je de juiste hulp gevonden hebt.

Goed om weten

Je kan bij onze maatschappelijk werker terecht na een verwijzing door een van onze zorgverleners.

Gezondheidspromotor

Met het hele team organiseren we preventie- en gezondheidsacties met aandacht voor gezond eten, bewegen, tandverzorging en psychisch welzijn. Onze gezondheidspromotor Lif Theys coördineert deze activiteiten en overlegt met andere organisaties in Leuven. Zin om mee te doen? Bekijk onze activiteiten en schrijf je in.

Onthaal, administratie en coördinatie

De onthaalmedewerkers heten jou welkom in ons centrum. Ze schrijven nieuwe patiënten in en vertellen je graag meer over onze werkwijze. Je kan ook bij hen terecht om een afspraak te maken. Dankzij hun vrijwillige inzet verlopen onze consultaties vlot en vindt iedereen zijn weg in ons centrum. Aanspreekpersoon is Veerle Binnard.

De medewerkers van patiëntadministratie verzorgen de communicatie met de mutualiteit. Je kan bij hen ook terecht met vragen over inschrijving, uitschrijving en terugbetaling. Aanspreekpersoon is Nadia Hoeterickx .

Het wijkgezondheidscentrum kan rekenen op ondersteuning door een omkaderend team. Coördinator Nans Antheunis zorgt voor het overzicht van het geheel.


Word jij onze nieuwe collega? Wil je je engageren als vrijwilliger? Bekijk onze vacatures >

Suggestie of klacht? Alle ideeën om het wijkgezondheidscentrum te verbeteren zijn welkom. Laat het ons weten >