Toegankelijke mondzorg

 

De 3 wijkgezondheidscentra in Leuven zetten zich samen in om mondzorg in Leuven toegankelijker te maken. We willen mondzorg bespreekbaar maken en zorgnoden in kaart brengen samen met tandartsen en mondzorgcoaches.

Een deeltijdse projectwerker focust op de toegankelijkheid tot mondzorg in Leuven. We doen dit met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en doordat lokale armoedeorganisaties ons attent maakten op de nood ervan. Toegankelijke tandzorg staat ook geformuleerd als doelstelling in het Leuvense gezondheidsbeleid.

Wie willen we bereiken?

Sommige mensen gaan nooit naar de tandarts en hebben daardoor een verwaarloosd gebit.

Samen met huisartsen, welzijnswerkers of andere relevante ankerpersonen willen we ervoor zorgen dat deze mensen toch bij een tandarts geraken. Voor mensen die al jaren niet meer op controle zijn gegaan kan ondersteuning door een maatschappelijk werker of opgeleide vrijwillige coach nodig zijn.

We streven naar een duurzame en structurele verbinding met tandartsen in de regio. Met hun hulp kunnen we de zorgnoden van onze patiënten koppelen aan een jaarlijkse mondcontrole en preventie.

Acties

  • Screening door een tandarts: met steun van het project ‘Ieders Mond gezond’ kunnen patiënten zich inschrijven voor een screening. Na het gratis onderzoek van het gebit krijgt een patiënt een verwijsbrief voor alle nodige tandzorgen. Ze ontvangen ook informatie over hun verzekerbaarheid en mogelijkheden tot preventie en behandeling.

  • Mondzorgcoaches begeleiden kwetsbare gezinnen bij het behandeltraject en gaan samen met de patiënten op zoek naar een vaste tandarts in de regio.

  • We vergroten de toegankelijkheid tot een tandarts door een samenwerking met tandartsen in de regio en de start van een eigen praktijk binnen de wijkgezondheidscentra.

  • Infosessies over goede mondzorg voor alle inwoners van Leuven.

In samenwerking met

  • Provincie Vlaams-Brabant

  • Stad Leuven

 
Smile-Mondzorg-Leuven.jpg
Smile_logo_FIN_kleur.png
Liesbeth V