Bewegen op Verwijzing

 

Dankzij ‘Bewegen op Verwijzing’ kunnen huisartsen patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een coach. Een beweegplan en een toegankelijk beweegaanbod stimuleren mensen om meer te bewegen.

Aqua-fun 15.jpg

Meer bewegen kan gemakkelijk zijn

Je wilt meer bewegen en gezonder leven, maar je weet niet hoe? Doe een beroep op een Bewegen op Verwijzing-coach. Je huisarts verwijst je naar een BOV-coach. Je krijgt begeleiding in je buurt tegen een lage prijs. Samen met je coach maak je een plan om makkelijk meer te bewegen. In jouw tempo en zonder veel moeite. Zo leef je actiever en zit je beter in je vel.

Deelnemers vertellen

Ik wil eigenlijk al lang de stap zetten om meer te bewegen. Mijn huisarts en kinesist hebben het al vaker gezegd. En ik geloofde dat wel. Maar met het voorschrift in mijn handen is dat toch anders.

Ik ben bang voor de druk die uitgaat van competitieve sportclubs. Met mijn beweegplan hoef ik niet bang te zijn voor de stress van de prestatie of de hoge verwachtingen.

Mijn huisarts kent mij en weet dat ik soms te ver ga in het sporten. Het geeft me een goed gevoel dat mijn beweegcoach op de hoogte is van mijn medische problemen. Ze helpt mij om mijn grenzen te stellen.’

Tijdens zo’n eerste gesprek met de beweegcoach denk je na over wat je eigenlijk wil doen. Je bekijkt de mogelijkheden. Zo ontdekte ik Buurtsport. Ik wist niet dat zoiets bestond.

Hoe het begon

Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt ontwikkelde de Bewegen-Op-Verwijzing(BOV)-methodiek in 2010 samen met Riso Vlaams-Brabant. Het project werd geboren uit gesprekken met artsen en patiënten.

Op basis van die gesprekken schreven we een laagdrempelig BOV-protocol. In februari 2010 stippelden we samen met de 50 eerste BOV-deelnemers een beweegtraject op maat uit.

 • In 2011 en 2012 begeleidden de BOV-coaches een 100-tal mensen.

 • In 2013 en 2014 werd het BOV-project uitgebreid tot 300 deelnemers.

De resultaten toonden aan dat BOV werkt! Maatschappelijk kwetsbare mensen en mensen met een verhoogd gezondheidsrisico en een inactieve leefstijl, geraken ‘in beweging’ dankzij een doorgedreven BOV-coaching.

Een uitrol in heel Vlaanderen

Na uitgebreide evaluaties bleek er ook buiten Leuven interesse te zijn voor ons laagdrempelig beweegproject. Daarom legden we met alle betrokken actoren de essentiële randvoorwaarden vast voor de implementatie van het project:

 • het profiel en de taakomschrijving van de BOV-coach

 • de rol van de huisarts als kritische succesfactor

 • de intersectorale samenwerking en taakverdeling tussen mogelijke partners

 • een laagdrempelig beweegaanbod

 • het waarborgen van participatie van maatschappelijk kwetsbare mensen doorheen het gehele project

 • budgettaire voorwaarden

Sindsdien heeft het Vlaams Instituut voor Gezond Leven de trekkersrol overgenomen. Zij hebben zich geëngageerd om ons Leuvense project uit te rollen in heel Vlaanderen en Brussel. Lokale besturen en organisaties vinden er alle achtergrondinfo om zelf met Bewegen Op Verwijzing te starten en patiënten vinden er de weg naar de dichtstbijzijnde BOV-coach.

“Een beweegcoach is een belangrijke schakel”

Els Bartholomeeusen is huisarts in wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt. Zij stond mee aan de wieg van Bewegen Op Verwijzing. Lees hier het volledige interview.

In samenwerking met

 • Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant

 • Vlaams instituut voor Gezond Leven

 • Stad Leuven - buurtsport

 • Provincie Vlaams-Brabant

 
Liesbeth V