Wat is een wijkgezondheidscentrum?

 

Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk waar huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers samenwerken onder één dak.

Alle zorgverleners werken met elkaar samen om integrale zorg te verwezenlijken. Hierbij is er aandacht voor lichamelijke, psychische en sociale gezondheidsaspecten.

Een wijkgezondheidscentrum draagt zorg voor jouw gezondheid en die van de buurt. Alle inwoners die wonen in het werkingsgebied van een wijkgezondheidscentrum kunnen zich inschrijven.

Een wijkgezondheidscentrum gaat op een open wijze om met sociale, economische, culturele en etnische diversiteit. Een wijkgezondheidscentrum is pluralistisch en laat zich op geen enkele wijze aansturen door een bepaalde levensbeschouwing of ideologische strekking.

Een wijkgezondheidscentrum werkt met het ‘forfaitair betalingssysteem’. Het ziekenfonds betaalt maandelijks een vast bedrag per patiënt aan het wijkgezondheidscentrum.

Via dit financieringssysteem willen we onze schouders zetten onder een kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen.