Suggestie of klacht?

 

Heb je een suggestie?

Heb je een idee om de werking van het wijkgezondheidscentrum te verbeteren? Laat het ons weten via het onthaal. Zij geven jouw suggesties door aan het team.

Wil je iets melden of heb je een klacht?

Bespreek het met je zorgverlener. Hij of zij gaat met jou op zoek naar een oplossing. Misschien gaat het over een misverstand dat opgelost of rechtgezet kan worden? Misschien brengt een gesprek met alle betrokkenen verheldering?

Samen met jou bespreken we wat haalbaar en wenselijk is.

Klachtenprocedure

Je kan je klacht ook rechtstreeks melden aan het onthaal.

De onthaalmedewerker bezorgt jouw klacht aan de coördinator. De coördinator gaat met jou en met de zorgverlener in gesprek en bekijkt wat mogelijk of nodig is.

Heb je zelf een voorstel voor een oplossing? Vermeld dit dan, we houden hiermee zeker rekening.


Je kan je suggestie of klacht ook via dit digitale formulier indienen:

Artsenoverleg.jpg