Vacature: verantwoordelijke personeelsadministratie

Wijkgezondheidscentra De Ridderbuurt en Caleido in Leuven zijn multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidscentra. De ondersteunende diensten werken overkoepelend voor de twee centra.

Functie-omschrijving

A. Je staat in voor een correcte verwerking van de personeelsadministratie voor alle elementen die betrekking hebben op de loon- en weddeadministratie en het uitvoeren van de wettelijke formaliteiten die hieraan verbonden zijn.

 • Je stelt arbeidscontracten/vrijwilligerscontracten op.

 • Je waakt over correcte invoer van gegevens van werknemers in de databank.

 • Je verwerkt de gegevens ivm arbeidsprestaties (vb ziekte- en verlofgegevens).

 • Je volgt sociale en fiscale reglementering, interpreteert wijzigingen in de reglementering en bespreekt onduidelijkheden met de medewerkers.

 • Je zorgt dat de geldende sociale wetgeving correct wordt toegepast.

 • Je verzorgt de nodige formulieren voor het personeel (vb kinderbijslag, RVA, eindeloopbaan, tijdskrediet...).

 • Je draagt zorg voor een correcte loonberekening ism het sociaal secretariaat.

 • Je formuleert voorstellen voor nieuwe procedures, je automatiseert en standaardiseert de administratieve processen in de personeelsdienst.

 • Je volgt personeelsgerelateerde verzekeringsdossiers op.

 • Je stelt de jaarlijkse personeelsbegroting op en volgt deze trimestrieel op.

Bij deze taken word je bijgestaan door een administratieve medewerker.

B. Je voorziet in de juiste kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoeften

 • Je stelt personeelsplanningen op, rekening houdend met de noden van de organisatie.

 • Je waakt erover dat tijdens afwezigheden (vakantie, ziekte…) van het zorgpersoneel de continuïteit van zorg gewaarborgd is door tijdig in vervanging te voorzien.

 • Je organiseert de personeelsselectie.

 • Je volgt de personeelsbezetting in de verschillende disciplines op en rapporteert hierover.

C. Je zorgt voor de interne en externe communicatie

 • Je verzorgt het contact met werkgeversorganisaties.

 • Je informeert de medewerkers omtrent personeelsgerelateerde thema’s en de sociale wetgeving.

 • Je staat in voor de opvolging en rapportering van sectorgebonden verantwoordingsdossiers (projecten, subsidies, e.a.).

 • Je rapporteert intern en extern ivm personeelsgegevens van de organisatie.

 • Je neemt deel aan intern en extern overleg.

Profiel

 • Je hebt een ruime kennis van de sociale wetgeving. Specifieke kennis binnen PC 330 is een extra troef. Termen als IFIC-functieclassificatie, Sociale Maribel, Eindeloopbaan … klinken jou bekend in de oren.

 • Je hebt ervaring in en voeling met de sociale sector.

 • Je werkt nauwkeurig en punctueel.

 • Je bent probleemoplossend ingesteld.

 • Je beschikt over ruime communicatieve vaardigheden.

 • Je stelt je toegankelijk op voor alle medewerkers.

 • Je hebt een diploma van hogere studies van korte of lange type in een richting personeelswerk of evenwaardig door ervaring.

Aanbod

 • Bediendecontract van onbepaalde duur.

 • Halftijdse tewerkstelling.

 • Indiensttreding: zo vlug mogelijk.

 • Loon volgens barema van paritair comité 330.0 – IFIC Fase 1 klasse 14.

 • Vergoeding voor woon/werkverkeer, gratis indien met openbaar vervoer, maaltijdcheques en groepsverzekering.

 • Relevante externe anciënniteit kan grotendeels ingebracht worden.

 • Werken in team, met inzet naar samenwerking en diversiteit.

Procedure

 • Bezorg je motivatiebrief met cv zo vlug mogelijk en uiterlijk op 20 maart 2019 via mail aan

  Karin.middel@wgcridderbuurt.be.

 • Na lezing van de brieven worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek dat gepland is tussen 2 en 5 april.

 • Eindgesprek (met mogelijk assessment) in de week van 8 april.

Meer weten?

Wijkgezondheidscentra De Ridderbuurt en WGC Caleido in Leuven vertrekken vanuit een kwalitatief, laagdrempelig en integraal gezondheidszorgmodel. Huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en de andere teamleden besteden aandacht aan gezondheidspromotie, preventie en een grote toegankelijkheid van onze zorg.


www.wgcridderbuurt.be (Ierse Predikherenstraat 80 te Leuven)

www.wgccaleido.be (Slachthuislaan 1 bus 00.03 te Leuven)

www.vwgc.be

Liesbeth V